Quyền riêng tư

Perfetto cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển công nghệ cung cấp cho bạn những kinh nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất. Bản Tuyên Bố về Riêng Tư này áp dụng đối với các trang Web Perfetto và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng cách sử dụng trang web Perfetto, bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong bản Tuyên Bố này.


Bộ sưu tập các thông tin cá nhân của bạn

Perfetto thu thập thông tin định danh cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ e-mail, tên của bạn, nhà hoặc địa chỉ làm việc hay số điện thoại. Perfetto còn thu thập những thông tin nhân khẩu học, mà không phải là duy nhất cho bạn, chẳng hạn như ZIP code của bạn, giới tính, tuổi, sở thích, mối quan tâm và yêu thích.

Ngoài ra còn có thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được tự động thu thập Perfetto. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và giới thiệu địa chỉ trang web. Những thông tin này được sử dụng bởi Perfetto cho các hoạt động của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ, và để cung cấp những thông số về việc sử dụng của trang web Perfetto.

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm thông qua Perfetto bảng tin công khai, thông tin này có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người khác. Lưu ý: Perfetto không đọc những thông tin mang tính truyền thông liên lạc của bạn.

Perfetto khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Perfetto để bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Perfetto không chịu trách nhiệm về những điều khoản bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài của Perfetto Perfetto và gia đình của những trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Perfetto thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành trang Web Perfetto và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Perfetto cũng sử dụng những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Perfetto và các chi nhánh của nó. Perfetto cũng có thể liên lạc với bạn thông qua quan sát để tiến hành nghiên cứu về ý kiến của bạn về dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của các dịch vụ mới có thể được cung cấp.

Perfetto không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các bên thứ ba. Perfetto, theo thời gian, liên hệ với bạn thay mặt cho các đối tác bên ngoài về một nghị cụ thể mà có thể là quan tâm đến bạn. Trong những trường hợp, độc đáo thông tin cá nhân của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) không được chuyển cho bên thứ ba. Ngoài ra, Perfetto có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này để Perfetto, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật thông tin của bạn.

Perfetto không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị, mà không có sự cho phép của bạn.

Perfetto theo dõi của các trang web và các trang khách hàng của chúng tôi truy cập trong vòng Perfetto, để xác định dịch vụ nào của Perfetto được yêu thích nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp những nội dung đặc chế và quảng cáo bên trong Perfetto cho khách hàng có hành vi chỉ ra là họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể.

Perfetto Web trang web sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, chỉ khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động cần thiết để: (a) phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp phục vụ trên Perfetto hoặc trang web, (b) bảo vệ và bảo vệ quyền lợi của Perfetto, và, (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người sử dụng Perfetto, hoặc của cộng đồng.

Sử dụng Cookie

Các trang Web Perfetto sử dụng "cookies" để giúp bạn cá nhân hoá những kinh nghiệm về mạng của bạn. Một cookie là một tập tin văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được ấn định cho bạn, và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp một tính năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là bảo với máy chủ web là bạn đã trở lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá các trang Perfetto, hoặc đăng ký với Perfetto trang web hoặc các dịch vụ, một cookie sẽ giúp Perfetto lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau này. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng, và như vậy. Khi bạn quay lại cùng một trang Perfetto, các thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng Perfetto mà bạn đã cá nhân hoá.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của Perfettoservices hoặc những trang web mà bạn truy cập.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Perfetto đóng chặt những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Perfetto đóng chặt những thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều chỉnh và an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như các giao thức lớp socket bảo mật (SSL).

Thay đổi bản Tuyên Bố này

Perfetto sẽ thường xuyên cập nhật bản Tuyên Bố về Sự Riêng Tư này để phản ánh thông tin phản hồi từ các công ty và khách hàng. Perfetto khuyến khích bạn định kỳ xem lại bản Tuyên Bố này để được thông báo như thế nào Perfetto đang bảo vệ thông tin của bạn.

Thông Tin Liên Hệ

Perfetto đón chào những bình luận của bạn về Bản Tuyên Bố về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn tin rằng Perfetto đã không tôn trọng bản Tuyên Bố này, xin vui lòng liên hệ với Perfetto admin@perfetto.com.vn. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để kịp thời xác định và sửa chữa vấn đề.

 

Enquire